AGENDA 2030

2030.

AGENDA 2030 + NEXTAR = SANT

FNs globala överenskommelse 


Det finns totalt 17 globala mål, NEXTAR arbetar med 6 av dem.


Film om FNs Globala mål