INTEGRITETSPOLICY

Våra mentorer-, kontaktpersoner- och elevers integritet är viktigt för oss på NEXTAR. För att informera om hur vi hanterar personuppgifter tillhandahåller vi denna integritetspolicy. 

Vi informerar även om vad du själv kan påverka när det gäller hur dina uppgifter samlas och hur denna information används. När du har kontakt med oss på NEXTAR samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, EU 016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Integritetspolicyn kommer att uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning.


VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

HUR ANVÄNDER

VI DINA PERSONUPPGIFTER?

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

COOKIES

MÅSTE JAG

TILLÅTA COOKIES?

TREDJEPARTSCOOKIES

PERSONUPPGIFTS-ANSVARIG

Vi behandlar dina personuppgifter i våra egna IT-system, enligt europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) riktlinjer.

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör anmälningar på vår webbplats eller deltar i våra aktiviteter och program. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta namn, adress, kontaktinformation och födelsedatum. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register.

NEXTAR kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att bearbeta anmälningar till våra aktiviteter och program.
  • För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet.
  • För att informera dig om vår verksamhet, i form av utskick via mail eller sms.
  • För att skicka enkätutskick för att mäta effekten av vår verksamhet och din upplevelse av våra program.
  • För att utvärdera effekten av vår verksamhet över längre tid.
  • För att kartlägga vår målgrupps demografi.
  • För att utföra arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.
  • För korrespondens om frågor och övrig information.
  • För att analysera och utveckla vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Viss information kan komma att delas med och sparas hos tredje part, exempelvis samverkanspartners som exempelvis erhåller praktikplatser eller andra aktiviteter via NEXTAR.

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet. Om du blockerar cookies kan du fortfarande titta på sidor, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill besöka webbplatsen utan att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Vi kan komma att använda Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.
Vår social media-koppling med Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

NEXTAR AB
Organisationsnummer: 559397-4545

Kryddhyllan 42
424 39 Angered
Sverige

Telefon verksamhetschef: 010-300 12 02
E-post: isaac@nextar.se


Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2024-01-15.